• Deklaracija dėl forumo Lietuva – Armėnija įsteigimo

  Lietuvą ir Armėniją sieja ilgamečiai ir draugiški santykiai. Lietuva pirmoji 1991 metais pripažino Armėnijos nepriklausomybę, tais pačiais metais pirmąją tarpvalstybinę sutartį Armėnija pasirašė būtent su Lietuva. Tai įvyko tada, kai nei Lietuva nei Armėnija kaip nepriklausomos valstybės nebuvo pažymėtos pasaulio politiniuose žemėlapiuose. Šie įvykiai parodė mūsų tautų siekį vadovaujantis tautų apsisprendimo teise ir istorinio teisingumo principu gyventi savo žemėse laisvai ir oriai, kurti gyvenimą remiantis demokratinėmis vertybėmis. XX amžiaus pabaigoje globalios transformacijos metu mūsų tautas vienijo solidarumo ir tarpusavio palaikymo dvasia.

  Vėliau abiejų tautų tolimesni valstybingumo kūrimo procesai vyko skirtingomis geopolitinėmis sąlygomis – Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos ir NATO nare, o Armėnija vis dar susiduria su rimtais iššūkiais, susijusiais su savo regiono geopolitine padėtimi.

  Nepaisant to, oficialių asmenų ir delegacijų vizitų dėka sėkmingai vystosi politinis dialogas. Džiugu, kad Jerevane nuo 2007 metų, o Vilniuje nuo 2011 metų veikia mūsų šalių ambasados, kurios toliau prisideda prie palankių bendradarbiavimo sąlygų sukūrimo įvairiose sferose.

  Būdama ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų narė Lietuva padeda Armėnijai eurointegracijos procesuose. Ši pagalba teikiama tiek tarpvalstybiniame lygmenyje, tiek ir daugiašaliu formatu, ypač „Rytų Partnerystės“ programos pagrindu.

  Tačiau, šiandien, kai pasaulis yra toks sudėtingas ir nenuspėjamas, reikėtų neapsiriboti dvišaliais politiniais santykiais daugiau dėmesio derėtų skirti ir kultūriniams, religiniams, ekonominiams bei mokslo ryšiams.

  Dar 1928 metais lietuvių profesorius, geografas Kazys Pakštas, kuriam priklauso Baltoskandijos idėja, teigė, kad norint atlaikyti didesnių valstybių spaudimą, mažoms valstybėms, kurios yra artimos pagal savo tikėjimą ir toleranciją viena kitai, reikia glaudžiau bendradarbiauti.

  Lietuva ir Armėnija – tai šimtamečių krikščioniškų ir kultūrinių tradicijų šalys. Mūsų šalių santykiai neturėtų apsiriboti oficialiais kontaktais.

  Mes, pasirašiusieji šį dokumentą, deklaruojame savo pasiryžimą skatinti glaudesnius kultūrinius, religinius, humanitarinius, ekonominius Lietuvos ir Armėnijos ryšius, prisidėti prie mūsų tautų bendradarbiavimo, sutarimo ir suartėjimo.

  DEKLARACIJA (.pdf) Vilnius, 2012 m. rugsėjo mėn. 14 d.