• Šiauliuose Šventosios liturgijos mišiomis paminėtas armėnų tautos genocidas

  by  • 5 birželio, 2018 • Aktualijos

  Armėnų genocido minėjimo renginių savaitę sekmadienį balandžio 29 d. užbaigė šventosios liturgijos mišios Šiaulių Petro ir Povilo katedroje laikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiomis mišiomis buvo paminėtos visos nekaltai žuvusios pirmojo XX amž genocido Osmanų imperijoje aukos. Į mišias pagerbti genocido aukų atminimą susirinko ne tik Šiaulių armėnų bendruomenė bet ir šimtai paprastų šiauliečių. Savo kalboje mišių metu vyskupas Bartulis kalbėjo apie istorinius faktus, pabrėždamas, kad įsakymus dėl nusikaltimo įvykdymo išleido Osmanų imperijos vyriausybė, ir tai buvo tyčinis ir planuojamas nusikaltimas. Savo ruožtu Armėnijos ambasadorius Lietuvoje Tigran Mkrtčian savo kalboje pristatė kai kuriuos faktus apie Armėnų genocidą, pabrėždamas, kad paskelbus Vatikano slaptus dokumentus atsivėrė naujos galimybės tirti Armėnų genocidą. Ambasadorius atkreipė dėmesį į popiežiaus Benedikto XV ir  katalikų kunigų Angelo Dolci, Michael Liebl, korespondenciją ir pažymėjo, kad genocido metu buvo nužudyti 48 vyskupai ir 4500 kunigų, visiškai išnaikinta 87% armėnų katalikų, išgrobta ir sunaikinta 2200 armėnų bažnyčių. Pabaigdamas savo kalbą ambasadorius pažymėjo, kad tai ne tik nusikaltimas prieš žmoniją, bet ir nusikaltimas prieš civilizaciją. Maldą armėnų kalba sukalbėjo ir  šventasis tėvas iš armėnų Šv. Grigaliaus bažnyčios Rygoje – Ter Khosrov Stepanyan, vėliau sukalbėjęs maldą ir Kryžių kalne prie armėnų chačkaro.
  Minėjimo pabaigoje Šv. Petro ir Povilo katedroje susirinkusiems skambėjo armėnų bažnytinė muzika.
  Tą pačią dieną Šiaulių miesto kurijoje pradėjo veikti fotografijų paroda Viduramžių Armėnijos bažnyčios, kurios tikslas supažindinti visus norinčius su religinės architektūros paminklais bei ilgamete armėnų krikščionybės istorija.

   

  About