• Ratifikuotas ES ir Europos atominės energijos bendrijos ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas

  by  • 26 rugsėjo, 2018 • Aktualijos, Naujienos, Verslas

  Seimas ratifikavo 2017 m. lapkričio 24 d. Briuselyje priimtą Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą. Už tai numatantį įstatymą (Nr. XIIIP-1984(2) balsavo 89 Seimo narys, susilaikė 1 parlamentaras.

  Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, naujojo Susitarimo taikymo sritis – išsami, aprėpianti su Europos Sąjungos kompetencijos sritimis ir interesais susijusius klausimus ir atitinkanti jau vykdomą plataus masto bendradarbiavimą ekonomikos, prekybos ir politikos, taip pat sektorių lygmens srityse. Susitarimu šios sritys išplečiamos ir sukuriamas ilgalaikis ir stabilus pagrindas toliau plėtoti Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos ryšius. Susitarimu stiprinamas politinis dialogas ir numatoma glaudžiau bendradarbiauti įvairiose srityse, todėl dvišalius santykius su Armėnijos Respublika bus galima plėtoti veiksmingiau.

  Į Susitarimą įtrauktos standartinės politinės Europos Sąjungos nuostatos dėl žmogaus teisių, tarptautinių baudžiamųjų teismų, masinio naikinimo ginklų, šaulių bei lengvųjų ginklų ir kovos su terorizmu. Be to, pateikiamos nuostatos dėl bendradarbiavimo transporto, energetikos, sveikatos, aplinkos, klimato kaitos, apmokestinimo, švietimo ir kultūros, užimtumo ir socialinių reikalų, bankininkystės ir draudimo, pramonės politikos, žemės ūkio ir kaimo plėtros, turizmo, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei kasybos srityse. Jame taip pat aptariami teisinio bendradarbiavimo, teisinės valstybės principo, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, organizuotu nusikalstamumu ir korupcija klausimai.

  Šaltinis: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=258445&data_nuo=2018-05-24&data_iki=2018-05-24

  About