• Taikos ir plėtros palaikymas Kalnų Karabache

  by  • 22 balandžio, 2013 • Aktualijos, Naujienos

  François Rochebloine

  Pažangus Lietuvos parlamentarų žingsnis įsteigiant Draugystės grupę su Kalnų Karabacho (Arcacho) Respublika neliko nepastebėtas Europoje ir gavo ryškų atgarsį Prancūzijoje, kurioje parlamento nariai įkūrė analogišką Prancūzijos parlamentinės draugystės su Kalnų Karabachu grupę. Žemiau  yra pateikiamas Prancūzijos parlamento nario, vieno iš minėtos grupės steigėjų – François Rochebloine –  straipsnis šia tema, paskelbtas spaudoje ir interneto tinklaraščiuose.

  Dauguma mūsų tautiečių tikriausiai nėra girdėję apie Armėniją ir  Kalnų Karabachą. Tačiau būtent čia, šio nežinomo ir užmiršto Kaukazo pasienyje, prieš dvidešimt penkerius metus gimė liaudies, laisvės ir vilties judėjimas, pasibaigęs TSRS žlugimu.

  Nuo tada Kalnų Karabachas matė ir šilto ir šalto: sunkius laisvės kovų laikus iki 1994 metų. Tuo laikotarpiu vyko nepriklausomybės karas, kurio metu žuvo tūkstančiai žmonių ir buvo sugriauta šalies infrastruktūra. Po 1994 metų į Karabachą atėjo geresni laikai: naujoje valstybėje, demokratiškesnėje nei kaimyninės Pietų Kaukazo valstybės, gimė jauna, entuziastinga nacija.

  Nepriklausomoje Kalnų Karabacho Respublikoje rengiami atviri rinkimai, žymus skaičius (trisdešimt procentų) moterų užima ministrų ar deputatų postus: šis pasiekimas visiškai neįprastas šiame regione.

  Iškovojęs laisvę visas regionas turi pasiekti ir taiką, nes šiuo metu egzistuojančios laikinos paliaubos turi virsti regioninės taikos ir draugystės susitarimu. Šiuo tikslu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) sukūrė Minsko grupę, kuriai, kartu su Rusija ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, pirmininkauja Prancūzija. Tai mūsų valstybei garbė ir didelė atsakomybė.

  Garbė, nes kas geriau už Prancūziją sugebėtų vystyti taikos, teisingumo ir demokratijos vertybes, kuriomis, laikantis Jungtinių Tautų Chartijos ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, grindžiama visų regiono tautų – įskaitant Kalnų Karabacho tautą – apsisprendimo teisė?

  Didelė atsakomybė, nes žinome, kad iki to laiko, kol vyraus nepasitikėjimas, nebus dialogo, o Kalnų Karabacho demokratijos kūrimo pavyzdys nepasieks visų kaimyninių tautų, kurios taip pat siekia laisvės ir nepripažįsta neapykantą kurstančių pareiškimų, regione nebus nei stabilumo, nei saugumo, nei juo labiau ekonominės plėtros ar žmogaus raidos.

  Norėdami palaikyti Minsko grupę, perduoti Prancūzijos nuomonę ir palengvinti viso regiono perėjimą prie demokratijos, mes, įvairių lygių Prancūzijos politiniai vadovai, nusprendėme sukurti Kalnų Karabacho Respublikos draugystės grupę. Ši grupė yra atvira visiems geros valios žmonėms, tai yra visiems išrinktiesiems, kurie, kaip ir mes, yra įsitikinę, kad neatimama tautų apsisprendimo teisė yra geriausias tarptautinio teisingumo ir regioninio saugumo garantas.

  Siekdami šio kilnaus tikslo mes nesame vieni. Kalnų Karabacho piliečių žodžio laisvė – tai tik paskutinis išsilaisvinimo judėjimo, kurio dėka per pastarąjį ketvirtį amžiaus teisėtai atsirado daugiau kaip dešimt naujų valstybių, pavyzdys. O parlamentinės draugystės grupės su Kalnų Karabachu sukūrimas Lietuvos Respublikos parlamente liudija apie tarptautinį palankumą šiam naujos demokratijos kūrimui.

  Mūsų tikslai – aiškūs ir skaidrūs: mes norime prisidėti prie teisingos ir ilgalaikės taikos įvedimo regione. Mes norime, kad Pietų Kaukazo regionas taptų saugia, klestinčia ir dinamiška mainų zona, kokia ji nusipelnė būti, būdama Europos, Rusijos ir Viduriniųjų Rytų pasaulių kryžkelėje.

  Mes norime, kad baigtųsi izoliacija, kurį Kalnų Karabacho tauta kenčia jau 22 metus, ir kad ji, kaip ir visos kitos Pietų Kaukazo tautos, būtų įtraukta į regioninius plėtros projektus. Todėl esame įsitikinę, kad šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo dialogo, pasitikėjimo atkūrimo ir teisingumo bei demokratijos vertybių skleidimo visoms regiono bendruomenėms.

  Prancūzijos dėka, ir Mažajam Kaukazui taika yra pažadėta.

  Šaltinis:

  http://www.huffingtonpost.fr/francois-rochebloine/haut-karabagh-armenie_b_3021584.html?utm_hp_ref=france


  About